Amaro

Amaro

SAN SIMONE

16,83

Liquori

Limoncello

LIMONCELLO PALLINI

13,90

Liquori

40,40

Amaro

20,69

Liquori

Liquirizia

CALABRO LIQUIRIZIA

15,43

Bitter

15,40

Amaro

Amaro

VENTI

24,56
Esaurito

Liquori

30,87
Esaurito

Liquori

20,87

Gin Sloe

HAYMAN’S SLOE

25,18